петък, 11 юли 2014 г.

Четенето На Книги

Четенето на книги е доказан ефективен начин за натрупване на знания. То позволява личностното израстване с което посрещате по-големи предизвикателства. Собствениците на малък бизнес трябва да създадат този навик за четене на книги в себе си, като това ще им помогне да вземат правилните решения, да анализират нещата, да разширят знанията си над различни аспекти от бизнеса. Този вид обогатяване може да доведе до успешно ръководене на бизнесът им в глобален мащаб.

четвъртък, 3 юли 2014 г.

The Mystical Meaning Of Life

We all have different beliefs systems, religions leanings, personal philosophies, and ways of explaining the mystery of life. Some people are determined push their beliefs on others. A number of these individuals feel so strongly about the superiority and correctness of their beliefs, that they are willing pay the ultimate price of death to defend them. We need to understand and respect that all beliefs have value to the person expressing them. This essay represents my current understanding and my truth.